Na het gesprek kun je jezelf kandidaat stellen om in aanmerking te komen voor het aspirant lidmaatschap. Indien de aanvraag tot aspirant lidmaatschap is goedgekeurd, start je JCI tijd! Je kunt van alle faciliteiten en mogelijkheden binnen JCI gebruik maken, en laat tijdens deze aspirantenperiode zien dat je bereid bent je in te zetten voor de missie van JCI.

Na deze periode van zo’n 5-6 maanden volgt een evaluatiemoment met de ledencommissie en overleggen we of je het aspirant lidmaatschap wilt omzetten naar een volledig lidmaatschap. Je kunt dan tot je 40e jaar lid blijven van JCI.

We streven naar een evenwichtige ledenopbouw, zowel qua beroepsgroep, sociale achtergrond, leeftijd en man-vrouw verhouding. Qua beroepsgroep betekent dit dat als een bepaald beroep al in de Kamer is vertegenwoordigd dit een belemmering is voor iemand met hetzelfde beroep om lid te worden. Wij zullen dan eerst met het zittende lid overleggen of hij/zij dit vervelend vindt.