Top
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack en degene die een evenement van Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack bezoekt.
  2. De betaalde tickets worden na ontvangst van de betaling en uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement verstuurd per e-mail.
  3. Bestelde en betaalde tickets kunnen niet worden geretourneerd (tegen geld) of omgeruild (voor andere soorten tickets).
  4. Het risico van verlies of beschadiging van de tickets en/of hiervoor uitgereikte polsbandjes ligt volledig bij degene die het toegangsbewijs heeft gekocht c.q. verkregen. Niet geldige tickets en/of verloren/beschadigde polsbandjes mogen worden geweigerd c.q. de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.
  5. Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack heeft het recht om het programma en/of tijden en/of sprekers of andere elementen eenzijdig te wijzigen indien daar voor haar redenen toe bestaan (bijvoorbeeld ziekte, te weinig deelnemers, weersomstandigheden, te hoge kosten).
  6. Ingevoerde (persoons)gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke respecteert de privacy van haar bezoekers (zie ook de Privacyverklaring van Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke op www.cva-moerdijk.nl). Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt en informatievoorziening per e-mail aan haar bezoekers.
  7. Degene die een toegangsbewijs koopt of het evenement bezoekt, verklaart akkoord met het posten van foto’s op facebook, instagram en andere social media en het gebruik van e-mail voor informatievoorziening van het evenement.
  8. Indien Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack op grond van de wet aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking directe schade waartegen Alles Komt Goed B.V. is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack.
  9. Bij geschillen is het Nederlandse recht van toepassing en is met uitsluiting de rechtbank Breda bevoegd.