Top
Adviseur Milieu en Duurzaamheid
  • Adviseur Milieu en Duurzaamheid
0,00

Algemene informatie

Klanten letterlijk verbinden met de wereld! Passie voor de haven, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Dat is wat de medewerkers van Port of Moerdijk iedere dag weer drijft. Het Havenbedrijf bestaat uit een team van 25 zeer gedreven mensen die samen het haven- en industrieterrein Moerdijk beheren en verder ontwikkelen. Port of Moerdijk biedt door de aanwezige combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan zee- en binnenwater volop kansen om verder te groeien. Zij werkt actief en met oog voor omgeving en natuur aan een ontwikkeling van duurzame logistiek en procesindustrie. Het is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt direct en indirect werkgelegenheid voor zo’n 17.000 mensen!

Het havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Het havenbedrijf is een regie-organisatie. De uitvoering is uitbesteed aan hoogwaardige leveranciers. Extra capaciteit en expertise wordt ingeschakeld waar nodig waardoor het compacte team snel en flexibel kan inspelen op kansen en ontwikkelingen. Hierdoor kan het havenbedrijf zijn klanten en relaties optimaal van dienst zijn.

Functie informatie

Doel van de functie: adviseren over en uitvoering geven aan een complex en strategisch programma gericht op milieu en duurzaamheid.

Resultaatgebieden en kernactiviteiten:

Resultaatgebied 1: (Programma)management

●Legt verantwoording af aan de programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling
●Vertegenwoordigt het havenbedrijf lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
●Draagt bij aan de programma onderdelen milieu en duurzaamheid, de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders.
●Overlegt en onderhoudt contact met alle relevante partijen bij de uitvoering van het programma.
●Adviseert over de inzet van ingehuurd en eigen personeel voor de uitvoering van het programma.
●Draagt mede zorg voor resultaatgerichte afspraken met externe partijen en (eigen) personeel, het monitoren van de uitvoering van opdrachten en het zo nodig bijsturen van de prestaties.
●Levert een bijdrage aan programmasturing en geeft leiding aan complexe projecten op tactisch niveau.
●Adviseert over en integreert nieuwe werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit.

Resultaatgebied 2: Duurzaamheid

●Formuleert beleid, implementeert projecten en programma’s voor een duurzame inrichting van het Haven en Industriegebied.
●Benut kansen en innovaties om duurzaamheid één van de pijlers te laten zijn voor de ontwikkeling van het havengebied.
●Stimuleert bedrijven om de processen te verduurzamen en aan te passen aan de visie.
●Organiseert kennissessies om ervaringen te delen over duurzaamheid.
●Stelt businessplannen en/ programma’s in samenwerking met bedrijven en implementeerde deze.
●Ontwikkelt en/ of onderhoudt een stevig nationaal en Europees netwerk op het gebied van duurzaamheid.
●Bevordert voorbeeldgedrag van het havenbedrijf.
●Bereidt de besluitvorming met betrekking tot duurzaamheid voor

Resultaatgebied 3: Milieubeleid

●Formuleert, implementeert en realiseert in samenhang met het programma ruimtelijke ordening het milieubeleid.
●Benut kansen en innovaties om daar waar mogelijk milieubelasting bij te sturen.
●Draagt mede zorg voor monitoring van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op het haven- en industrieterrein op de leefomgeving (w.o. flora en fauna), luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid middels een jaarlijks op te stellen milieumonitoringsrapportage.
●Voldoet aan goed nabuurschap door goed met de omgeving te communiceren en de omgeving te voorzien van milieuprestaties en feitelijke milieu informatie.


Wat wij vragen

●WO werk- en denkniveau (meerdere studierichtingen zijn denkbaar).
●Ervaring op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid.
●Ervaring met projectmanagement
●Spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels
●Out of the box denker, die in staat is om nieuwe concepten/projecten te bedenken met bedrijven inzake circulaire energie en duurzaamheid.

Gevraagde competenties:
●Onderhandelen.
●Samenwerken.
●Overtuigingskracht.
●Organisatiesensitiviteit.
●Resultaatgerichtheid.
●Ondernemend.
●Communicatief.

Wat wij bieden

De functie is gewaardeerd in aanloopschaal 12 (begint op € 4.191,- en doorloop tot € 5.966,- (normsalaris) excl. vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopregeling van 1,5%.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Senior Adviseur Executive search Jolanda Steffens, 06-3332 1969

https://www.jsconsultancy.nl/vacature/adviseur-milieu-en-duurzaamheid-300a06983/


Wijs een vriend op deze vacature
@
@
Generating captcha code